Unimex Sp. z o.o.

Szczegóły

Firma UNIMEX istnieje od 1990 roku. Początkowo jako PH UNIMEX  Tadeusz  Skorulski  a  od  1995  roku  jako  PH  UNIMEX  Marek  Skorulski.    Jako   przedstawicielstwo niemieckiej firmy handlowej UDO CLASSEN Gmbh,  zajmowała  się  dystrybucją sprzętu gospodarstwa domowego i RTV a od grudnia 1993 roku rozpoczeła działalność fiskalną stając się w 1997 roku trzecim pod względem ilości sprzedanych kas fiskalnych w Polsce dystrybutorem firmy ELZAB  S.A.

 

W latach 1998 –2002 firma  była  członkiem  grupy  kapitałowej  ELZAB SA  a  od  marca 2003 roku  w  związku  ze  zmianą  sytuacji  rynkowej ,  powróciła  do samodzielnej  działalności  fiskalnej  oraz  rozpoczęto  nowy  kierunek  działalności --  działalność  medyczną  i  w  październiku  2003 roku  uruchomiona  została  pierwsza  we  Wrocławiu  prywatna  pracownia  tomografii  komputerowej  NZOZ  SKANMEX prowadzona  na  terenie  Dolnośląskiego  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  przy  ulicy  Grabiszyńskiej 105.  

Twórcą  i  właścicielem  NZOZ  SKANMEX  był  Marek  Skorulski  jako  osoba  fizyczna,  natomiast  właścicielem  sprzętu (TK)  była  UNIMEX  Sp. z o.o.  i  dzierżawiła  go  NZOZ  SKANMEX. 


Pracownia  ta  była  najlepszą  placówką  TK  w  województwie  Dolnośląskim  cieszącą  się  uznaniem  pacjentów  co  znalazło  również  uznanie  NFZ  wyrażające  się  jednym  z  najwyższych  kontraktów  w  2005  roku   który  osiągnął  kwotę  ok.  2  milionów  złotych  razem  z  nad wykonaniami. 


Pracownia  cieszyła  się  również  dużym  uznaniem  w  środowisku  medycznym  Wrocławia   i  prowadziła  badania  naukowe  w  ramach  6  programów    na  które  posiadała  umowy  z  czterema  firmami  farmaceutycznymi  i  dwoma  instytutami  naukowymi.


Pozycja  na  rynku  oraz  osiągane  wyniki  były  podstawą  bardzo  intratnej  propozycji  jaką  we  wrześniu  2005  roku  otrzymała  spółka  od  czołowej  w  Polsce  firmy  medycznej   MCM Polska – EUROMEDIC.   Propozycja  ta  została  przyjęta  i  działalność  medyczna  została  sprzedana.

  
Firm  MCM  Polska  bardzo  pozytywnie  oceniała  również  bezpośrednie   działania  zarządu  spółki  i  zatrudniła  go  do  zarządzania   regionem  dolnośląskim  tej  firmy.   Prawie  dwuletnie   prace  tego  zarządu  dla  MCM,   pozwoliły  utworzyć   dwie   nowe   placówki   tej   firmy   a   mianowicie  pracownie  TK, MR, RTG i USG  w  szpitalu  im. Marciniaka   we  Wrocławiu  oraz  pracownie  TK, MR i RTG  w  szpitalu  w  Legnicy.   Poza  wymienionymi  pracowniami  zarząd  nadzorował   również  pracę  centrów  medycznych  MCM  w  Zielonej Górze  i  Wałbrzychu. 

  
UNIMEX  Sp.  z  o.o.  od  2004  roku  ograniczyła  się  do  prowadzenia  działalności  fiskalnej  oraz  dystrybucji  Telewizji  Nowej  Generacji  „N”  firmy  ITI.


Od  maja  2009  roku  UNIMEX  Sp. z o.o.  powróciła  do  działalności  medycznej  i  uruchomiła  nową  placówkę  CENTRUM  DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ  NZOZ  SKANMEX  DIAGNOSTYKA  we  Wrocławiu  przy  ul. Krasińskiego  29.   Przedmiotem  tej  działalności   jest udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  konsultacji  oraz  pełnej  diagnostyki  obrazowej.   W  początkowym  okresie  opartej  tylko  na  pracowniach  tomografii  komputerowej  i  rezonansu  magnetycznego.

Siedzibą  CDO  NZOZ  SKANMEX  DIAGNOSTYKA  jest  miasto 
Wrocław.   NZOZ   prowadzi   działalność  w  budynku  przy  ulicy  Krasińskiego  29,   
w  pomieszczeniach wydzierżawionych  na  okres  dziesięciu  lat.


Na  terenie tego budynku  znajduje się szereg  innych  placówek  medycznych :

  • NZOZ  KONSTANCIN  (przychodnia  rehabilitacyjna), 
  • NZOZ  STOMADENT  (przychodnia stomatologiczna),
  • oraz  prywatne  gabinety  lekarzy  specjalistów;
  • internista,
  • dietetyk,
  • diabetolog,
  • psycholog.

Kontakt Info

501-344-810
Krasińskiego 29
Wrocław

Wyróżnione

Reviews Summary

chart
Currently there are no reviews.

Write a Review

I accept the Terms and Conditions

Products

Lokalizacja: