Pro Familia Usługi Położniczo-Pielęgniarskie - Beata Watychowicz

Szczegóły

Motto:
"Rodzenie jest darem. Rodzenie jest czynem. W rodzeniu dochodzi do szczytu kobiecy geniusz. Wyraża się zdolnością wydobycia częstego piękna z opornego tworzywa, jakim jest ludzkie ciało."
Włodzimierz Fijałkowski

  • Elżbieta Tomasz-Hajnos

- współzałożycielka "PRO FAMILIA" Usługi Położniczo-Pielęgniarskie;
- magister położnictwa, położna środowiskowa-rodzinna;
- absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (magisterium) i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (licencjat);
- kursy w zakresie: położnictwa środowiskowego rodzinnego i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego;
- kurs w zakresie wykonywania i interpretacji badania KTG;
- kurs "Edukator w laktacji";
- specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego;
- Menager Ochrony Zdrowia (absolwent podyplomowych studiów w dziedzinie zarządzanie w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie);
- posiada bogate doświadczenie zawodowe jako położna "Poradni K", oraz położna środowiskowa, pracująca na terenie ośrodków zdrowia w Ostrowsku, Nowej Białej, Gronkowa, Ludźmierza oraz Białego Dunajca;
- biegle włada językiem włoskim i komunikatywnie językiem angielskim;
- pasjonuje się tym, czym zajmuje się zawodowo od 15 lat;
"Pro Familia" została stworzona z myślą o kobiecie i jej rodzinie.

  • Renata Onieszczuk

- współzałożycielka "PRO FAMILIA" Usługi Położniczo-Pielęgniarskie;
- licencjat położnictwa, położna œrodowiskowa rodzinna;
- absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im. St. Leszczyńskiej na Wydziale Położnych w Krakowie;
- absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Zdrowiu (licencjat);
- kursy w zakresie: kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, organizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Katedrę i Klinikę Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
- kurs w zakresie wykonywania i interpretacji badania KTG;
- kurs "Edukator w laktacji";
- specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego;
- długoletni pracownik Szpitala Powiatowego w Zakopanem na oddziale ginekologiczno-położniczym;
- położna Specjalistycznej Poradni dla Kobiet przy Szpitalu Powiatowym w Zakopanem;
od ośmiu lat położna środowiskowo-rodzinna;
"Pro Familia" została stworzona z myślą o kobiecie i jej rodzinie.

  • Beata Watychowicz

- położna dyplomowana;
- magister pielęgniarstwa, absolwentka Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Ochrony Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa,
- specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
- założycielka zakopiańskiej szkoły rodzenia, prekursorka "godnego porodu pod Tatrami";
- doświadczenia własne i tysiąca innych matek, motywowały ja do ciągłego pogłębiania wiedzy i przenoszenia jej na grunt zawodowy;
Pełniąc obowiązki położnej oddziałowej, prowadząc edukację w salach matek, zajęciach w szkole rodzenia i całodobowe poradnictwo laktacyjne była do dyspozycji rodziców o każdej porze dnia i nocy.
Za zaangażowanie z jakim prowadziła zajęcia w szkole rodzenia, za cenne rady i wskazówki dla przyszłych rodziców, za wcielenie i przestrzeganie zasady "rodzić po ludzku" oraz poprawę poziomu opieki okołoporodowej w szpitalu - w plebiscycie Gazety Krakowskiej uzyskała tytuł "Człowieka Roku 2006". Była to dla niej "słodka nagroda po trudzie 30-letniej pracy, jestem optymistką, wierzę, że położnictwo może być poezją. To jednak zależy od zmian, które dokonują się w nas samych". Bowiem "kto szuka w swoim zawodzie tylko chleba, ten chleb może znajdzie, ale pustki życia tym nie wypełni. A wypełnić życie tak, aby nie pozostało w nim żadnej szczeliny, to cała sztuka życia i bodaj czy nie całe szczęście człowieka".
Te słowa dr Władysława Biegańskiego warto pamiętać - mówi w zamyśleniu Beata Watychowicz.


Kontakt Info

608-350-982
Kolejowa 31
Nowy Targ

Wyróżnione

Reviews Summary

chart
Currently there are no reviews.

Write a Review

I accept the Terms and Conditions

Products

Lokalizacja: